رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
در تماس با ایلنا مطرح شد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
مدیرعامل کارخانه شیر بردسکن می‌گوید: ۳۰ -۴۰ کارگر را بلاتکلیف و یک کارخانه را پلمپ نگه داشته‌اند و احکام را اجرا نمی‌کنند، ظاهرا به این دلیل که ما موضوع را از طریق دادگستری کلِ استان پیگیری کرده‌ایم!

کارخانه شیر بردسکن همچنان پلمپ است/ مدیرعامل: حکم قطعیِ بازگشایی را گرفته‌ایم

حسن محمدی (مدیرعامل کارخانه شیر بردسکن) در تماس با خبرنگار ایلنا، از تداومِ تعطیلیِ تنها کارخانه‌ی شیر بردسکن خبر داد و گفت: بدهی کارخانه سال گذشته تسویه و تمام احکام لازم برای بازگشایی کارخانه گرفته شده است. حتی نامه اجرای احکام را هم گرفتیم و مأمور اجرای حکم برای بازگشایی کارخانه در محل حاضر شد اما رئیس دادگستری منطقه جلوی اجرای احکام را گرفته است. 

به گفته‌ی محمدی، حکم قطعی بازگشایی کارخانه از شعبه ۱۹ صادر شده است. موضوع را از طریق مدیرکل دادگستری استان پیگیری کردیم و نمانیده مجلسِ این منطقه نیز در جریانِ کاملِ موضوع است. 

مدیرعامل کارخانه شیر بردسکن می‌گوید: ۳۰ -۴۰ کارگر را بلاتکلیف و یک کارخانه را پلمپ نگه داشته‌اند و احکام را اجرا نمی‌کنند، ظاهرا به این دلیل که ما موضوع را از طریق دادگستری کلِ استان پیگیری کرده‌ایم! 

گفتنی است، این کارخانه از برج شش سال ۹۷ تعطیل شده است. تعطیلی این کارخانه ۳۳ نفر را به صورت مستقیم و حدود ۷۰ نفر را به صورت غیرمستقیم از اشتغال منع کرده است.

انتهای پیام/

در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارخانه شیر بردسکن همچنان پلمپ است/ مدیرعامل: حکم قطعیِ بازگشایی را گرفته‌ایم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارخانه شیر بردسکن همچنان پلمپ است/ مدیرعامل: حکم قطعیِ بازگشایی را گرفته‌ایم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارخانه شیر بردسکن همچنان پلمپ است/ مدیرعامل: حکم قطعیِ بازگشایی را گرفته‌ایم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارخانه شیر بردسکن همچنان پلمپ است/ مدیرعامل: حکم قطعیِ بازگشایی را گرفته‌ایم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارخانه شیر بردسکن همچنان پلمپ است/ مدیرعامل: حکم قطعیِ بازگشایی را گرفته‌ایم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارخانه شیر بردسکن همچنان پلمپ است/ مدیرعامل: حکم قطعیِ بازگشایی را گرفته‌ایم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارخانه شیر بردسکن همچنان پلمپ است/ مدیرعامل: حکم قطعیِ بازگشایی را گرفته‌ایم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارخانه شیر بردسکن همچنان پلمپ است/ مدیرعامل: حکم قطعیِ بازگشایی را گرفته‌ایم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارخانه شیر بردسکن همچنان پلمپ است/ مدیرعامل: حکم قطعیِ بازگشایی را گرفته‌ایم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارخانه شیر بردسکن همچنان پلمپ است/ مدیرعامل: حکم قطعیِ بازگشایی را گرفته‌ایم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارخانه شیر بردسکن همچنان پلمپ است/ مدیرعامل: حکم قطعیِ بازگشایی را گرفته‌ایم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com