رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
کارگران با امضای کارزاری خواستار افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت شدند.

کارزار کارگران و بازنشستگان برای افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران و بازنشستگان با امضای طومار اینترنتی، خواستار افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت شدند.

در این کارزار که تاکنون بیش از سه هزار و سیصد کارگر شاغل و بازنشسته آن را امضا کرده‌اند؛ خطاب به شورای عالی کار آمده است:

«ما امضاکنندگان این کارزار خواستار حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت موضوع ماده ۴۱ قانون کار و بازنشستگان موضوع مواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی هستیم؛ این دستمزد حق مسلم و قانونی کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم کارگران شاغل در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی بازنشستگان است.»

 

انتهای پیام/

کارزار کارگران و بازنشستگان برای افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارزار کارگران و بازنشستگان برای افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارزار کارگران و بازنشستگان برای افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارزار کارگران و بازنشستگان برای افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارزار کارگران و بازنشستگان برای افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارزار کارگران و بازنشستگان برای افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارزار کارگران و بازنشستگان برای افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارزار کارگران و بازنشستگان برای افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارزار کارگران و بازنشستگان برای افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارزار کارگران و بازنشستگان برای افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

کارزار کارگران و بازنشستگان برای افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com