رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
پرداخت اضافه‌کاری به کارگران در روز جهانی کارگر الزامی‌ست.

کارگران برای روز جهانی کارگر باید اضافه‌کاری بگیرند/ مبلغ قانونی پرداخت

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس قانون کار، یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) تعطیل رسمی‌ست؛ بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوه‌بر تعطیلات رسمی کشور، اول ماه می روز جهانی کارگر نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید. به این ترتیب کارگران برای اشتغال در روز کارگر، دستمزد بیشتری تحت عنوان اضافه کاری روز کارگر دریافت خواهند نمود.

نکته اینجاست که تعطیلی روز کارگر صرفا برای افراد مشمول قانون کار است؛ به همین دلیل در تقویم رسمی کشور به صورت تعطیل رسمی اعلام نشده است. اگر کارگری در روز ۱۱ اردیبهشت در محل کار حاضر نشود، به عنوان غیبت یا ترک کار تلقی نخواهد شد.

بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، دستمزد هر ساعت اضافه کاری، ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد هر ساعت کار عادی محاسبه می‌شود. از این رو با توجه به تعطیلی روز کارگر برای کارگران، دستمزد اشتغال به کار آنان در این روز، تعطیل کاری محسوب شده و برای هر ساعت کارکرد، ۴۰ درصد اضافه بر ساعات کار عادی، دستمزد پرداخت می‌شود.

انتهای پیام/

کارگران برای روز جهانی کارگر باید اضافه‌کاری بگیرند/ مبلغ قانونی پرداخت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارگران برای روز جهانی کارگر باید اضافه‌کاری بگیرند/ مبلغ قانونی پرداخت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارگران برای روز جهانی کارگر باید اضافه‌کاری بگیرند/ مبلغ قانونی پرداخت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارگران برای روز جهانی کارگر باید اضافه‌کاری بگیرند/ مبلغ قانونی پرداخت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارگران برای روز جهانی کارگر باید اضافه‌کاری بگیرند/ مبلغ قانونی پرداخت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارگران برای روز جهانی کارگر باید اضافه‌کاری بگیرند/ مبلغ قانونی پرداخت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارگران برای روز جهانی کارگر باید اضافه‌کاری بگیرند/ مبلغ قانونی پرداخت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارگران برای روز جهانی کارگر باید اضافه‌کاری بگیرند/ مبلغ قانونی پرداخت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارگران برای روز جهانی کارگر باید اضافه‌کاری بگیرند/ مبلغ قانونی پرداخت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کارگران برای روز جهانی کارگر باید اضافه‌کاری بگیرند/ مبلغ قانونی پرداخت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

کارگران برای روز جهانی کارگر باید اضافه‌کاری بگیرند/ مبلغ قانونی پرداخت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com