رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
کاهش دو میلیونی جمعیت جوان کشور در سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۶ رقم خورده است.

کاهش دو میلیونی جمعیت جوان در سال جاری / ۱۴۰۲ ؛ کمترین رکورد میزان جمعیت جوان فعال کشور

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی از کاهش جمعیت جوان کشور در سال جاری خبر داد.

کاهش دو میلیونی جمعیت جوان کشور در سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۶ رقم خورده است.

به این ترتیب سال ۱۴۰۲، رکورد سال کمترین میزان جمعیت جوان فعال کشور را ثبت کرده است.

جمعیت جوان کشور یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی و از ملزومات پویایی صندوق‌های بازنشستگی در کشورها محسوب می‌شود.

 

انتهای پیام/

مرکز آمار ایران اعلام کرد:
کاهش دو میلیونی جمعیت جوان در سال جاری / ۱۴۰۲ ؛ کمترین رکورد میزان جمعیت جوان فعال کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
کاهش دو میلیونی جمعیت جوان در سال جاری / ۱۴۰۲ ؛ کمترین رکورد میزان جمعیت جوان فعال کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
کاهش دو میلیونی جمعیت جوان در سال جاری / ۱۴۰۲ ؛ کمترین رکورد میزان جمعیت جوان فعال کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
کاهش دو میلیونی جمعیت جوان در سال جاری / ۱۴۰۲ ؛ کمترین رکورد میزان جمعیت جوان فعال کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
کاهش دو میلیونی جمعیت جوان در سال جاری / ۱۴۰۲ ؛ کمترین رکورد میزان جمعیت جوان فعال کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
کاهش دو میلیونی جمعیت جوان در سال جاری / ۱۴۰۲ ؛ کمترین رکورد میزان جمعیت جوان فعال کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
کاهش دو میلیونی جمعیت جوان در سال جاری / ۱۴۰۲ ؛ کمترین رکورد میزان جمعیت جوان فعال کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
کاهش دو میلیونی جمعیت جوان در سال جاری / ۱۴۰۲ ؛ کمترین رکورد میزان جمعیت جوان فعال کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
کاهش دو میلیونی جمعیت جوان در سال جاری / ۱۴۰۲ ؛ کمترین رکورد میزان جمعیت جوان فعال کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
کاهش دو میلیونی جمعیت جوان در سال جاری / ۱۴۰۲ ؛ کمترین رکورد میزان جمعیت جوان فعال کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

مرکز آمار ایران اعلام کرد:
کاهش دو میلیونی جمعیت جوان در سال جاری / ۱۴۰۲ ؛ کمترین رکورد میزان جمعیت جوان فعال کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com