رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
مرکز آمار ایران خبر داد:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
نرخ بیکاری در بهار سال گذشته بیش از ۹.۲ درصد بوده و اطلاعات مرکز آمار ایران نشان از کاهش یک درصدی بیکاری این فصل در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد.

کاهش یک درصدی نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۲ باوجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال گذشته

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران با اعلام نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل بهار ۱۴۰۲، اعلام کرد که نرخ بیکاری در کل کشور برای افراد در سن کار به ۸.۲ درصد کاهش یافته است. 

بنابر این گزارش، بهار سال گذشته (۱۴۰۱) نرخ بیکاری بیش از ۹.۲ درصد بوده است و اطلاعات مرکز آمار ایران نشان از کاهش یک درصدی بیکاری این فصل در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد. 

انتشار آمار کاهش میزان نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۲ درحالی صورت گرفته که آمارها حاکی از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نیز هست. در بهار امسال حدود ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیش‌تر در ایران، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

به این ترتیب، بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۳ درصد افزایش یافته است. 

جمعیت شاغلین ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۳۰۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۲۸ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۲، بخش خدمات با ۵۱.۳ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ۳۳.۱ درصد و کشاورزی با ۱۵.۵ درصد قرار دارند. 

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، حاکی از آن است که ۲۱.۶ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۲ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۲.۴ درصد کاهش یافته است. 

این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ۱۴۰۱، به میزان ۱.۱ درصد کاهش یافته است.

انتهای پیام/

مرکز آمار ایران خبر داد:
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۲ باوجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال گذشته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۲ باوجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال گذشته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۲ باوجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال گذشته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۲ باوجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال گذشته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۲ باوجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال گذشته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۲ باوجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال گذشته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۲ باوجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال گذشته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۲ باوجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال گذشته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۲ باوجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال گذشته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۲ باوجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال گذشته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

مرکز آمار ایران خبر داد:
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۲ باوجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال گذشته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com