رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در دستور کار قرار دارد که به طور متوسط ۲۰ درصد است.

به گزارش همشهری آنلاین، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در دستور کار قرار دارد که به طور متوسط ۲۰ درصد است. همچنین، دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت متوسط حقوق به همه کارکنان را تحت هر عنوانی تا سقف ۵۰ میلیون تومان مجاز دانسته و پرداخت بیشتر از آن تحت هر عنوانی ممنوع است.

در اینفوگرافی زیر، جزئیات افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۲ را ببینید.

اینفوگرافیک | جزئیات افزایش حقوق در ۱۴۰۲ | کمترین میزان حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟

کمترین میزان حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کمترین میزان حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کمترین میزان حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کمترین میزان حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کمترین میزان حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کمترین میزان حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کمترین میزان حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کمترین میزان حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کمترین میزان حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کمترین میزان حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

کمترین میزان حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com