رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: تبدیل شدن به یک مدیر عالی فقط به معنای کمک به افراد برای دستیابی به پتانسیل کامل آنها نیست، بلکه به معنای رهبری تیم به عنوان یک واحد هم هست. نشریه هاروارد بیزنس ری‌ویو سه رویکرد مربیگری (کوچینگ) را معرفی کرده است که می‌تواند به تیم شما کمک کند تا با هم پیشرفت کنند و به اهداف جمعی دست یابند:

۱- مربیگریِ مبتنی بر مشکل: با مشکلات و چالش‌ها به عنوان فرصت‌هایی برای توسعه تیم برخورد کنید. به جای اینکه در هنگام بروز مشکل وارد عمل شوید و مسئولیت را بر عهده بگیرید، تیم خود را تشویق کنید تا با در دسترس بودنتان و حمایت شما، برای حل آن با یکدیگر همکاری کنند. این رویکرد منجر به یادگیری سریع، افزایش اعتماد به نفس و سرمایه‌گذاری جمعی در کار خواهد شد.

۲- مربیگریِ مبتنی بر بحث: رویکرد سقراطی را برای بحث‌های تیمی در نظر بگیرید، پرسش‌های عالی بپرسید و به تیم خود فضایی بدهید تا به روش خود آنها را حل کنند و با هم هم‌فکری کنند. با این رویکرد، بینشی در مورد اینکه اعضای تیم چقدر کار را خوب می‌فهمند و کجا ممکن است به پشتیبانی اضافی نیاز باشد، به دست خواهید آورد.

۳- مربیگریِ بدون سرزنش: مواجهه با هر دو مفهوم موفقیت و شکست به عنوان فرصت‌هایی برای یادگیری، به تیم شما این امکان را می‌دهد که تمایل بیشتری برای به چالش کشیدن مفروضات، اعتراف کردن زمانی که چیزی درست کار نمی‌کند و دور شدن از اشتباهات داشته باشد – که به نوبه خود باعث شکست زودگذرتر و ارزان‌تر و پیشرفت‌های بزرگ‌تر خواهد شد.

منبع: HBR

نویسندگان متن کامل: سانین سیانگ و مایکل کانینگ

مترجم: شادی آذری حمیدیان

۳ مسیر منتهی به موفقیت جمعی کدام‌اند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۳ مسیر منتهی به موفقیت جمعی کدام‌اند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۳ مسیر منتهی به موفقیت جمعی کدام‌اند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۳ مسیر منتهی به موفقیت جمعی کدام‌اند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۳ مسیر منتهی به موفقیت جمعی کدام‌اند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۳ مسیر منتهی به موفقیت جمعی کدام‌اند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۳ مسیر منتهی به موفقیت جمعی کدام‌اند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۳ مسیر منتهی به موفقیت جمعی کدام‌اند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۳ مسیر منتهی به موفقیت جمعی کدام‌اند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۳ مسیر منتهی به موفقیت جمعی کدام‌اند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

۳ مسیر منتهی به موفقیت جمعی کدام‌اند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com