رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
ایسنا/اصفهان عضو شورای اسلامی شهر نوش‌آباد گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال با فروش دو قطعه از زمین‌های شهرک کارگاهی حقوق معوقه کارگران را تسویه کنیم.

یکی از کارگران به ایسنا، گفت: حقوق و دستمزد ما در این شرایط اقتصادی بیش از چهار ماه است که پرداخت نشده، در حالی که شهرداری به فعالیت عمرانی غیرضروری مثل بلوک فرش جاده کاشان و کوچه‌ها با کارگران غیربومی ادامه می‌دهد.

وی افزود: شهرداری نوش‌آباد برای کارکنان اداری خود ماهانه تا ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری پرداخت می‌کند این در حالی است که کارگران خدماتی به جز تعداد کمی، با ۱۲ ساعت کار روزانه از دریافت اضافه‌کاری، تعطیل کاری و جمعه کاری محروم هستند.

این کارگر شهرداری نوش‌آباد، تصریح کرد: شهرداری نوش‌آباد علاوه بر کوتاهی در پرداخت اضافه‌کاری کارگران، لباس کار و کفش مناسب هم در اختیار کارگران نمی‌گذارد، اما در گرمای تیرماه، آنها را وادار می‌کند که بلوار کاشان را درختکاری کنند و تعداد نیروی اداری و مشاوران شهرداری را اضافه می‌کند.

وی در ارتباط با شرایط کار خود و همکارانش گفت: رفتار شهرداری نوش‌آباد نامناسب است و در جواب اعتراض ما فقط تهدید می‌کنند و وعده داده‌اند که به آن عمل نشده است.

همچنین عضو شورای اسلامی شهر نوش‌آباد به ایسنا، گفت: کارگران شهرداری نوش‌آباد از دوره مدیریت شهرداری قبل، ۱۷ ماه اضافه‌کار و ۷ ماه حقوق طلب داشتند که در این دوره ۱۳ ماه اضافه کار و پنج ماه حقوق آنها تسویه شده است.

علی مکاریان اظهار کرد: مطالبه کارگران چهار ماه اضافه‌کار و چهار ماه حقوق است که فقط دو ماه اضافه‌کار و دو ماه حقوق پرداخت نشده مربوط به این دوره است و فعلاً حساب‌های بانکی شهرداری برای پرداخت این حقوق بسته است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا پایان سال، با فروش دو قطعه از زمین‌های شهرک کارگاهی، مطالبه کارکنان را تسویه کنیم و لباس کارگران نیز فروردین هر سال به آنها تحویل می‌شود.

این عضو شورای اسلامی شهر نوش‌آباد، تصریح کرد: اضافه‌کار بخش اداری نیز به جهت ترمیم حقوق آنها نسبت به دستمزد کارگران است که با توجه به عملکرد آنها و بنا به گزارش مدیر هر واحد پرداخت می‌شود.

مکاریان گفت: پیگیری حقوق کارگران شهرداری را وظیفه خود می‌دانیم و تا رسیدن به نتیجه، پیگیری می‌کنیم چون آنها را جدا از خود نمی‌دانیم و شرایط زندگی آنها را درک می‌کنیم.

انتهای پیام

۴ ماه حقوق معوقه، مطالبه کارگران شهرداری نوش‌آباد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۴ ماه حقوق معوقه، مطالبه کارگران شهرداری نوش‌آباد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۴ ماه حقوق معوقه، مطالبه کارگران شهرداری نوش‌آباد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۴ ماه حقوق معوقه، مطالبه کارگران شهرداری نوش‌آباد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۴ ماه حقوق معوقه، مطالبه کارگران شهرداری نوش‌آباد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۴ ماه حقوق معوقه، مطالبه کارگران شهرداری نوش‌آباد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۴ ماه حقوق معوقه، مطالبه کارگران شهرداری نوش‌آباد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۴ ماه حقوق معوقه، مطالبه کارگران شهرداری نوش‌آباد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۴ ماه حقوق معوقه، مطالبه کارگران شهرداری نوش‌آباد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۴ ماه حقوق معوقه، مطالبه کارگران شهرداری نوش‌آباد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

۴ ماه حقوق معوقه، مطالبه کارگران شهرداری نوش‌آباد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com