رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که دولتی‌ها بر روی رقم ۲۴ تا ۲۷درصد تاکید دارند، نمایندگان کارگری اما به دنبالِ تعیین رقم دستمزد، مطابق با بند دو ماده ۴۱ قانون کار هستند.

۵ ساعت از سومین نشست مزدی شورایعالی کار گذشت/ هنوز توافقی حاصل نشده

به گزارش خبرنگار ایلنا، با گذشت بیش از ۵ ساعت از آغاز به کارِ سومینِ نشستِ مزدیِ شورایعالی کار، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. این در حالی است که وزیر کار در پایان دومین جلسه‌ی مزدی در حضور خبرنگاران اعلام کرد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نقاط اشتراک زیادی رسیده‌اند و سومین جلسه شورایعالی کار، جلسه‌ی پایانیِ تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران خواهد بود. 

تا لحظه‌ی تنظیم خبر هنوز توافقی حاصل نشده است؛ شنیده‌ها حاکی از آن است که دولتی‌ها بر روی رقم ۲۴ تا ۲۷درصد تاکید دارند، نمایندگان کارگری اما به دنبالِ تعیین رقم دستمزد، مطابق با بند دو ماده ۴۱ قانون کار هستند. 

نمایندگان کارگری پیشتر رویه‌ی دولتی‌ها در تعیین مزدِ امسال کارگران را مورد نقد قرار داده بودند. علی خدایی درمصاحبه‌ی خود با ایلنا از اختلاف قابل توجه نمایندگان کارگری با شرکای اجتماعی و به طور مشخص نمایندگان دولت خبر داده بود. 

باید دید آیا امسال نیز همچون سال ۹۹ نمایندگان کارگری میز مذاکره را ترک می‌کنند یا دولتی‌ها می‌توانند نظر آن‌ها را جلب کنند!

انتهای پیام/

۵ ساعت از سومین نشست مزدی شورایعالی کار گذشت/ هنوز توافقی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۵ ساعت از سومین نشست مزدی شورایعالی کار گذشت/ هنوز توافقی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۵ ساعت از سومین نشست مزدی شورایعالی کار گذشت/ هنوز توافقی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۵ ساعت از سومین نشست مزدی شورایعالی کار گذشت/ هنوز توافقی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۵ ساعت از سومین نشست مزدی شورایعالی کار گذشت/ هنوز توافقی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۵ ساعت از سومین نشست مزدی شورایعالی کار گذشت/ هنوز توافقی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۵ ساعت از سومین نشست مزدی شورایعالی کار گذشت/ هنوز توافقی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۵ ساعت از سومین نشست مزدی شورایعالی کار گذشت/ هنوز توافقی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۵ ساعت از سومین نشست مزدی شورایعالی کار گذشت/ هنوز توافقی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
۵ ساعت از سومین نشست مزدی شورایعالی کار گذشت/ هنوز توافقی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

۵ ساعت از سومین نشست مزدی شورایعالی کار گذشت/ هنوز توافقی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com