رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
چگونه به کارکنان “نسل زد” خود انگیزه دهید؟
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: بسیاری از کارمندان” نسل زد” برای مشارکت در کار، تقلا می‌کنند. به عنوان یک مدیر، چگونه می‌توانید مشارکت آنها را به دست آورید؟ همه چیز به ایجاد یک پویایی تیمی متشکل از همکاری، تعهد و انگیزه پایدار مربوط است. نخست، کانال‌های ارتباطی شفاف، منسجم و دو طرفه ایجاد کنید تا ترس احتمالی آنها از نااطمینانی را کاهش دهید و به آنها کمک کنید حس کنترل داشته باشند. خارج از حلقه بودن باعث می‌شود آنها احساس بی اولویتی کنند. در مرحله بعد، مسیرهای پیشرفت شغلی را به آنها نشان دهید. هرکسی برای اینکه احساس انگیزه کند به یک جهت نیاز دارد. همچنین بسیار مهم است که در ابتدا و اغلب توضیح دهید که چگونه مشارکت‌های فردی آنها بر سازمان تأثیر می‌گذارد، صرف نظر از اینکه چقدر ممکن است این مشارکت‌ها کوچک به نظر برسند. این به آنها کمک می‌کند تا تجسمی از این موضوع داشته باشند که چگونه تلاش‌هایشان به انتفاع بیشتر سازمان کمک می‌کند. مطمئن شوید که به آنها در کار خود استقلال می‌دهید. از مدیریت خرد اجتناب کنید، اما در صورت لزوم بازخورد سازنده و خاص ارائه کنید تا نشان دهید که در موفقیت آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اید. در نهایت، سلامت جسمی، روحی و احساس امنیت روانی را در تیم خود در اولویت قرار دهید تا به آنها یادآوری کنید که رابطه شما فقط معاملاتی نیست.

منبع: HBR

نویسندگان گزارش اصلی: جنی فرناندز، جولی لی و کاترین لندیس

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه به کارکنان “نسل زد” خود انگیزه دهید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به کارکنان “نسل زد” خود انگیزه دهید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به کارکنان “نسل زد” خود انگیزه دهید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به کارکنان “نسل زد” خود انگیزه دهید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به کارکنان “نسل زد” خود انگیزه دهید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به کارکنان “نسل زد” خود انگیزه دهید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به کارکنان “نسل زد” خود انگیزه دهید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به کارکنان “نسل زد” خود انگیزه دهید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به کارکنان “نسل زد” خود انگیزه دهید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به کارکنان “نسل زد” خود انگیزه دهید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه به کارکنان “نسل زد” خود انگیزه دهید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com