رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
سرزندگی پرسنل و عملکرد کسب و کار

در دهه گذشته رشد اهمیت تحول در کار و دیجیتالی شدن سبب شده است، مفهوم سلامتی گسترش پیدا کند. اکثر سازمان‌ها، خوب زیستی را به عنوان ترکیب سلامتی فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و رفتاری می‌دانند. از آنجایی که کار بیشتر بر ابزارهای دیجیتالی متمرکز شده است که همیشه فعال هستند، برای مفهوم سلامتی ابعاد جدیدی پدیدار شده است: خواب و استراحت، معنا و هدف، روابط با دیگران، و حتی تفکر مثبت. بعضی سازمان‌ها حتی از این مفهوم فراتر رفته اند: خوب‏زیستی می‌تواند شامل مفاهیمی مانند ارائه بازخورد به جامعه از طریق کارهای داوطلبانه و برنامه‌های مسئولیت اجتماعی باشد.

به طور خلاصه، خوبزیستی از طرح در واحد مزایا به اتاق اعضای هیئت مدیره و از تمرکز صرف بر سلامتی به شیوه سرزنده نگهداشتن کارکنان جهت بهبود عملکرد کسب و کار حرکت کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود مفهوم خوب‌زیستی به اتاق هیئت‌مدیره
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ورود مفهوم خوب‌زیستی به اتاق هیئت‌مدیره
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ورود مفهوم خوب‌زیستی به اتاق هیئت‌مدیره
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ورود مفهوم خوب‌زیستی به اتاق هیئت‌مدیره
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ورود مفهوم خوب‌زیستی به اتاق هیئت‌مدیره
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ورود مفهوم خوب‌زیستی به اتاق هیئت‌مدیره
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ورود مفهوم خوب‌زیستی به اتاق هیئت‌مدیره
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ورود مفهوم خوب‌زیستی به اتاق هیئت‌مدیره
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ورود مفهوم خوب‌زیستی به اتاق هیئت‌مدیره
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ورود مفهوم خوب‌زیستی به اتاق هیئت‌مدیره
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

ورود مفهوم خوب‌زیستی به اتاق هیئت‌مدیره
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com