رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
ویدئو با زیرنویس فارسی

آیا تفاوت مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی سنتی را می‌دانید؟ بسیاری از کسب‌وکارها رویه خود را به مدیریت منابع انسانی استراتژیک تغییر داده‌اند تا بتوانند به اهداف طولانی مدتشان برسند.
اما تفاوت روش استراتژیک با روش سنتی در چیست؟ در این ویدیو سیسی از جت‌فرم درباره این دو رویکرد توضیح می‌دهد.

این ویدئو توسط اچ‌آر مدیا به فارسی ترجمه و زیرنویس شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدئو با زیرنویس فارسی
تفاوت مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی سنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ویدئو با زیرنویس فارسی
تفاوت مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی سنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ویدئو با زیرنویس فارسی
تفاوت مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی سنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ویدئو با زیرنویس فارسی
تفاوت مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی سنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ویدئو با زیرنویس فارسی
تفاوت مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی سنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ویدئو با زیرنویس فارسی
تفاوت مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی سنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ویدئو با زیرنویس فارسی
تفاوت مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی سنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ویدئو با زیرنویس فارسی
تفاوت مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی سنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ویدئو با زیرنویس فارسی
تفاوت مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی سنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ویدئو با زیرنویس فارسی
تفاوت مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی سنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

ویدئو با زیرنویس فارسی
تفاوت مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی سنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com