رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
تهمینه حدادی

تهمینه حدادی

روزنامه‌نگار
احمد بذلی، نایب رییس انجمن منابع انسانی ایران:

احمد بذلی، عضو هیات مدیره سایپا دیزل و نایب رییس انجمن منابع انسانی ایران در حاشیه هجدهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه منابع انسانی در گفت‌وگو با اچ.آر مدیا به دستاوردهای این کنفرانس پرداخت.

او این کنفرانس را یکی از بزرگترین و مهم‌ترین رویدادهای تخصصی کشور خواند و افزود: «در این کنفرانس آخرین تجارب و یافته‌های حوزه منابع انسانی کشور و دنیا ارائه می‌شود و مخاطبین با مدل‌های جدید آشنا می‌شوند. در عین حال باید گفت یکی از نکات مهم این کنفرانس ارائه تجارب بومی توسط مدیران منابع انسانی است. برخی مدیران به مدل‌هایی رسیده و می‌رسند که این دستاوردها عرضه می‌شوند و پس از نقد و بررسی مسیر تعالی خود را طی می‌کنند.»

بذلی درباره این کنفرانس گفت: «کنفرانس با تقدیر از سازمان‌ها و شرکت‌ها انگیزه‌ای برای دستندرکاران و مدیران منابع انسانی است. در عین حال مبرهن است که حوزه منابع انسانی طی این دو دهه تغییرات اساسی داشته و با گذشته متفاوت است.»

عضو هیات مدیره سایپا‌دیزل در ادامه سخنان خود به چالش‌های پیش‌ روی حوزه منابع انسانی اشاره داشت و گفت: «من فکر می‌کنم با توجه به تغییرات فناورانه، تغییرات محیطی و  دانش روز و تغییر شکل اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان، مهم‌ترین چالش حوزه منابع انسانی تطابق با نسل جدید در سازمان‌ها و پوشش شکاف نسلی است. لذا مدیران منابع انسانی به عنوان رهبران تغییر باید کمک کنند تا سازمان‌ها با پذیرش نسل جدید خود را با تغییرات محیطی نیز انطباق دهند.»

وی افزود: «من مدیران منابع انسانی را مدیری نمی‌بینم که در دپارتمان منابع انسانی نشسته است. بلکه مدیران ستاد، تولید، اجرایی و عملیاتی را مدیر منابع انسانی می‌دانم؛ چون همگی مسئولیت راهبری کارکنان را دارند. اگر بخواهیم تعریفی از مدیر منابع انسانی داشته باشیم باید گفت کسی است که بتواند ارتباطی بهینه را به بهترین وجه با کارکنان سازمان ایجاد و آن را راهبری کند. در این راستا از جذب تا نگهداشت، توسعه، جبران خدمات و مرحله بازنشستگی و ترک سازمان کارکنان بخشی از وظایف اوست.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

احمد بذلی، نایب رییس انجمن منابع انسانی ایران:
مهم‌ترین چالش منابع انسانی، پوشش شکاف نسلی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
احمد بذلی، نایب رییس انجمن منابع انسانی ایران:
مهم‌ترین چالش منابع انسانی، پوشش شکاف نسلی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
احمد بذلی، نایب رییس انجمن منابع انسانی ایران:
مهم‌ترین چالش منابع انسانی، پوشش شکاف نسلی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
احمد بذلی، نایب رییس انجمن منابع انسانی ایران:
مهم‌ترین چالش منابع انسانی، پوشش شکاف نسلی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
احمد بذلی، نایب رییس انجمن منابع انسانی ایران:
مهم‌ترین چالش منابع انسانی، پوشش شکاف نسلی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
احمد بذلی، نایب رییس انجمن منابع انسانی ایران:
مهم‌ترین چالش منابع انسانی، پوشش شکاف نسلی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
احمد بذلی، نایب رییس انجمن منابع انسانی ایران:
مهم‌ترین چالش منابع انسانی، پوشش شکاف نسلی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
احمد بذلی، نایب رییس انجمن منابع انسانی ایران:
مهم‌ترین چالش منابع انسانی، پوشش شکاف نسلی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
احمد بذلی، نایب رییس انجمن منابع انسانی ایران:
مهم‌ترین چالش منابع انسانی، پوشش شکاف نسلی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
احمد بذلی، نایب رییس انجمن منابع انسانی ایران:
مهم‌ترین چالش منابع انسانی، پوشش شکاف نسلی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

احمد بذلی، نایب رییس انجمن منابع انسانی ایران:
مهم‌ترین چالش منابع انسانی، پوشش شکاف نسلی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com