رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
بر اساس یک گزارش

بررسی نتایج پایش ملی نشان می‌دهد که شاخص محیط کسب‌وکار در فصل پاییز 1401 با رکود روبرو شده است.

براساس این گزارش غیرقابل پیش بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین‌مالی از بانک‌هاو بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار مولفه‌های نامناسب محیط کسب و کار در فصل پاییز عنوان شده‌اند.
گفتنی است این شاخص بعد از بهبود نسبی در فصل تابستان، تحت‌تاثیر موانع و عوامل تکراری نامساعد به ۰۵/ ۶ رسیده بود. اما وضعیت این شاخص نسبت به تابستان ۱۴۰۱ با میانگین ۸۸/ ۵ نامساعدتر عنوان شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر اساس یک گزارش
محیط کسب‌وکار در پاییز نامساعدتر شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
بر اساس یک گزارش
محیط کسب‌وکار در پاییز نامساعدتر شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
بر اساس یک گزارش
محیط کسب‌وکار در پاییز نامساعدتر شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
بر اساس یک گزارش
محیط کسب‌وکار در پاییز نامساعدتر شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
بر اساس یک گزارش
محیط کسب‌وکار در پاییز نامساعدتر شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
بر اساس یک گزارش
محیط کسب‌وکار در پاییز نامساعدتر شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
بر اساس یک گزارش
محیط کسب‌وکار در پاییز نامساعدتر شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
بر اساس یک گزارش
محیط کسب‌وکار در پاییز نامساعدتر شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
بر اساس یک گزارش
محیط کسب‌وکار در پاییز نامساعدتر شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
بر اساس یک گزارش
محیط کسب‌وکار در پاییز نامساعدتر شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

بر اساس یک گزارش
محیط کسب‌وکار در پاییز نامساعدتر شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com