رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران

پادکست فارسی کارگاه در هر قسمت خود با یک متخصص درباره مسیر شغلی‌اش گفت‌وگو می‌کند و سعی می‌کند تجربه‌های او در کار حرفه‌ای را با مخاطبان کارگاه به اشتراک بگذارد.

میهمان‌های کارگاه متنوع‌اند و از حوزه‌های مختلف می‌آیند: از متخصص روانشناسی و تاریخ گرفته تا ناشر و تولید کننده کتاب صوتی. از متخصص آموزش زبان انگلیسی تا وکیل و کارشناس حقوقی.

پادکست کارگاه کمک می‌کند که نگاه وسیع‌تری به حوزه کار حرفه ای و شغل های مختلف پیدا کنید و مسیر خود را با دردسر کمتری پیدا کنید.

پادکست فارسی کارگاه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست فارسی کارگاه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست فارسی کارگاه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست فارسی کارگاه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست فارسی کارگاه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست فارسی کارگاه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست فارسی کارگاه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست فارسی کارگاه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست فارسی کارگاه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست فارسی کارگاه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

پادکست فارسی کارگاه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com