رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: به عنوان یک مدیر، باید دائماً نبض احساسات جمعی تیم خود را در دست داشته باشید – چه آنها از یک جهت‌گیری استراتژیک جدید ناامید شده باشند، چه نگران انتقال رهبری تیم باشند یا به دلیل اخراج‌های اخیر ناراحت شده باشند. اما چگونه می‌توانید از ایجاد این تحولات عاطفی منفی در تیم خود جلوگیری کنید؟ ابتدا، تا جایی که می‌توانید، موقعیتی را که منشأ منفی است، اصلاح کنید و به کارمندان خود بگویید که احساسات جمعی آنها را تشخیص داده‌اید و تغییر ایجاد کرده‌اید. در عین حال، وضعیت زیربنایی که باعث ایجاد انرژی منفی شده است را مجددا ارزیابی کنید. آیا می‌توانید آن را به گونه‌ای تنظیم کنید که امید و مثبت‌اندیشی را القا کند؟ در مرحله بعد، تیم خود را با برگرداندن تمرکز آن به یک هدف یا اولویت جمعی، تقویت کنید. در نهایت، “تعدیل پاسخ” را تمرین کنید. این شامل کنترل بیان بیرونی تجربه عاطفی خود، به منظور تنظیم لحن برای دیگران است. کارکنان به شما به عنوان سیگنالی از آنچه باید احساس کنند نگاه می‌کنند. اگر در پاسخ به یک موقعیت چالش‌برانگیز حالت مثبت و معتبری داشته باشید، می‌توانید بر احساسات جمعی گروه، تأثیر مثبتی بگذارید.

منبع: HBR

نویسنده: آمیت گلدنبرگ

مترجم: شادی آذری حمیدیان

از تسلط منفی بر تیم خود جلوگیری کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از تسلط منفی بر تیم خود جلوگیری کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از تسلط منفی بر تیم خود جلوگیری کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از تسلط منفی بر تیم خود جلوگیری کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از تسلط منفی بر تیم خود جلوگیری کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از تسلط منفی بر تیم خود جلوگیری کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از تسلط منفی بر تیم خود جلوگیری کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از تسلط منفی بر تیم خود جلوگیری کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از تسلط منفی بر تیم خود جلوگیری کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از تسلط منفی بر تیم خود جلوگیری کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

از تسلط منفی بر تیم خود جلوگیری کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com